Parkmanagement:

Richt zich op het onderhouden van aansluiting en afspraken met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

Beveiliging:

SCBBR (stichting collectieve beveiliging bedrijventerreinen Borchwerf). Aan de hand van veiligheidsscans voor bedrijven wordt toezicht gehouden op de veiligheid van het bedrijventerrein (o.a. aan de Belder).

Bedrijf@Work:
Gericht op het aanleggen van glasvezelnetwerk op Borchwerf. Hierdoor verkrijgen de bedrijven op Borchwerf breedband-toegang tot het internet in combinatie met een CAI-aansluiting.

SpoorHaven:
Eind oktober 2005 heeft de gemeenteraad het structuurplan SpoorHaven 1e fase vastgesteld. Dit is een belangrijke stap op weg naar de vernieuwing van dit voor Roosendaal zo belangrijke stadsdeel.

Herstructurering:
Door bestaande bedrijventerreinen te herstructureren kan voor een deel in de ruimte- en kwaliteitsbehoefte worden voorzien, zónder dat daarvoor nieuwe terreinen nodig zijn.

Revitalisering Borchwerf-West:
Verbeteren van de kwaliteit van de wegverhardingen, het openbaar groen, de riolering en de openbare verlichting in dit openbare gebied.

Groenvoorziening:
Aanleggen en onderhouden van groenvoorzieningen, boomverzorging en grond- en bestratingswerken.

Verkeer:
Deze werkgroep heeft een brede taakstelling geformuleerd.
De onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn:
– Aaansluiting met de A17
– Verkeersafwikkeling
– Bestrating
– Parkeren
– Parkeren en overnachten
– Manoeuvreren op de weg
– Bewegwijzering

Duurzaam beheer:
Voor het verduurzamen van het Roosendaalse bedrijventerrein Borchwerf is de derde fase aangebroken. Om te komen tot een Masterplan zijn zeven speerpunten voor het project geformuleerd.

Infrastructuur:
Ondersteuning bij de ontwikkeling van bedrijventerrein betreft de samenhang tussen infrastructuur en vastgoedrealisatie ten bate van tijdwinst, efficiencywinst en uiteraard financiële voordelen.

Communicatie:
Eeen eerste goede poging om meer en betere communicatie tot stand te brengen is het uitbrengen van een magazine, dat vier maal per jaar zal verschijnen. Daarnaast wordt gewerkt aan het updaten van de website. Ook heeft het bestuur besloten elk jaar twee algemene ledenvergaderingen te houden, in plaats van één. Zo kan de communicatie met de leden verbetert worden.