OVB is een gezamenlijke belangenvereniging welke 30 juni 1994 officieel is opgericht. Lidmaatschap is mogelijk voor iedere ondernemer gevestigd op Borchwerf, maar natuurlijk kunnen ook andere ondernemers zich aansluiten om diverse redenen.

Belangrijke speerpunten voor de OVB zijn:

  • Informele onderlinge kennismaking van ondernemers op Borchwerf
  • Kostenbesparing door middel van collectieve inkoop
  • Oplossingen voor gezamenlijke belangen
  • Stimuleren economische bedrijvigheid onderling

Huishoudelijk reglement | Statuten

Informatie-uitwisseling naar leden gebeurt via de website, maar hiernaast tevens door het nieuwe magazine “OVBusiness”. Welke overigens binnenkort weer op de mat van de leden ligt!