Algemene Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

Locatie:  RDW op Borchwerf 18 (waarvoor dank)

Op donderdag 18 mei zal een algemene ledenvergadering plaatsvinden, dit is de eerste ALV georganiseerd door het eind 2016 aangetreden nieuwe bestuur.  De ALV vindt plaats bij OVB-lid RDW Roosendaal op de Borchwerf 18.  Wij willen alle OVB-leden van harte uitnodigen en aanmoedigen aan deze ALV deel te nemen.

Voor ondernemers die zetelen op bedrijventerrein Borchwerf I maar nog geen lid zijn is er de mogelijkheid om alsnog lid te worden van de OVB en deel te nemen aan de ALV. De contributie voor het lidmaatschap is sinds 01-01-2017 voor onbepaalde tijd vastgesteld op € 0,-.  Interesse? Neem dan contact op met de parkmanager via de contact pagina.

We zullen spoedig een uitnodiging een aanmeldformulier verzenden.

Inloop 17:00
Opening ALV 17:30
Rondleiding RDW 17:35
Buffet 18:15
OVB-zaken 19:00
Netwerkborrel 19:30